Учитавање

Изабери свог личног лекара

Поштовани суграђани, Уколико се до сад нисте определили за свог изабраног лекара, подсећамо Вас да сваког радног дана од 7-20х у нашем Дому здравља можете за себе или своје малишане изабрати:

 

Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потреба оверена нова здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је попунити образац, који се може наћи и код сваке сестре,док је списак свих лекара који могу бити бирани истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати или на нашем сајту.

Obrazac - Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један добија пацијент, један остаје код изабраног лекара, један се шаље матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање, док један примерак задржава пацијент. Лекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава, уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара. Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.

Сваки грађанин србије требало би да има свог изабраног лекара и мора да зна како се зове његов лекар. То је пут враћања поверења у здравствени систем.

Капитација подразумева промену начина финансирања због тога што се претпоставља да тај начин финансирања садржи неке делове који се тичу мотивисања доктора и сестара у домовима здравља да раде много више превентивних прегледа који су планирани у раду домова здравља. Није капитација сама по себи циљ, она подразумева да ви плаћате дом здравља не по томе колико има квадрата и људи, већ по томе колико грађана гравитира том дому здравља.

Примарна здравствена заштита и њена улога у сваком здравственом систему је веома важна, јер се у примарној здравственој заштити остварује 70 одсто свега што је нама као грађанима потребно. Свако од нас има право да од деветнаесте до тридесетпете године једном у пет година буде позван у дом здравља као потпуно здрав, да се уради систематски преглед и укаже на ризичне факторе понашања. До педесете године требало би да буде позван једном у две године, после педесете једном годишње, а после шездесетпете године лекар мора да дође код пацијента кући кад је потпуно здрав. Тако се смањује учешће шлога у популацији, шећерна болест, поремећај крвног притиска и врши превенција тешких болести. Кад на то додате националне програме скрининга, то се зове превенција".

 

Зашто је важно имати изабраног лекара?

Законом о здравственом осигурању (члан 146) дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана из области опште медицине или медицине рада, педијатрије, гинекологије и стоматологије.

Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу, лакше долази до лекара, има могућност телефонског заказивања прегледа или сталне терапије, као и добијања савета директним разговором преко броја у ординацији који сваки пацијент добија од тима.

 

Капитација

Министарство здравља Републике Србије је у септембру 2007. године, уз финансијску помоћ Европске уније, покренуло пројекат "Подршка примени капитације у примарној здравственој заштити". Овај пилот-пројекат се од тада, па до половине 2010. године, спроводио у 28 домова здравља у Србији.

КАПИТАЦИЈА је промена начина финансирања здравствених установа. То је механизам плаћања у којем здравствена установа добија одређени фиксни износ средстава за предвиђени временски период, и то за сваког пацијента који се регистровао, односно потписао уговор са изабраним лекаром. Та средства се користе за лечење пацијента на примарном, секундарном и терцијарном нивоу.

 

Ставке капитације су:

  • Регистрација – потписивање уговора између пацијента и изабраног лекара
  • Рационализација – односи се на потрошњу лекова, тачније број и цену преписаних лекова по пацијенту
  • Ефикасност – подразумева број пружених услуга у одређеном временском периоду, а законом је предвиђено време потребно за преглед пацијента за сваку службу у дому здравља
  • Квалитет – односи се на превентивни рад лекара
  • Упућивање – слање пацијента на лечење ван дома здравља, ван филијале боловања.

Као што се уочава, капитација захтева одговорно понашање и лекара и пацијента. Здравствена установа на тај начин постаје "мали завод за здравствено осигурање".

Планирано је да први део реализације капитационих ставки (прве четири ставке) почне у јулу 2011. године, а комплетна примена свих ставки у 2012. години.

ВРХ