Учитавање

Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом

Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом

Служба хитне медицинске помоћи Стара Пазова је специјализована служба за збрињавање и пружање хитне медицинске помоћи критично оболелим у току 24 часа

Начелник службе: Др Вишња Милковић, специјалиста ургентне медицине
Надзорна сестра: Лозана Лазић, струковна сестра

 

Шеф транспорта: Жељко Љепоја

 

Контакт информације

  • Телефон: 194 - са фиксног телефона
  • Телефон: 022/311-124 - са мобилног телефона

Стара Пазова

Нова Пазова

Служба хитне медицинске помоћи Стара Пазова је специјализована служба за збрињавање и пружање хитне медицинске помоћи критично оболелим у току 24 часа, 365 дана у години, како у амбуланти тако и тешко повређеним на месту акцидента током транспорта до пријема у стационарну здравствену установу; давање информација и савета у вези са здрављем путем телефона, у амбуланти и на терену, обављање мртвозорства, сарадња са специјалистима Дома здравља, Службом опште медицине, Службом кућног лечења, а по потреби и са Центром за социјаини рад.

Затим, врши транспорт болесника на територији општине, као и у друге здравствене установе у земљи. Транспорти у друге здравствене центре обављају се или као планирани или као хитни, обично у пратњи лекара или техничара. Такоде, врши транспорт болесника који су на хемодијализи. Осим набројаниб активности врши санитетско обежбедење разних манифестација (спортских, културних), односно свих скупова. Служба хитне медицинске помоћи Стара Пазова покрива површину од 351 км2 девет насеља која чине Стара Пазова као градско насеље и остала насеља Нова Пазова, Војка, Књешевци, Голубинци, Нови Бановци (са Каблар насељем), Стари Бановци, Белегиш и Сурдук. Такоде, СХМП покрива два међународна аутопута М-22 Нови Сад-Београд и М-1 Загреб-Београд. СХМП Стара Пазова води прехоспиталну бригу за око 75000 грађана.

У служби ради 2 лекара специјалиста ургентне медицине, 3 лекара специјалиста анестезиологије са реаниматологијом и 7 доктора медицине.

У жељи да својим радом постигнемо још већи квалитет и још бољу посвећеност сваком пацијенту молимо за стрпљење и разумевање.

Све предлоге, примедбе и похвале у вези са нашим радом можете свакодневно упутити начелнику службе.


Стара Пазова

Радно време службе

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Недеља
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
Пауза: Нема

Телефон: 022/311-124

 


Нова Пазова

Радно време службе

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Недеља
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
Пауза: Нема

Телефон: 022/322-866


 
Организација рада

Служба за хитну медицинску помоћ је организована у виду екипног рада, тако да једну екипу чине лекар, медицински техничар и возач. У ноћним сменама које трају од 19:00 до 07:00 часова раде по два техничара,. Служба хитне помоћи има укупно десет екипа. Позиве прима лекар или техничар посебно едукован зависно од ситуације и на основу добијених података врши тријажу по реду хитности. Дежурне екипе благовремено обављају интервенције на терену и у својим просторијама, преко 28000 годишње.

 

Кратак историјат службе

Као самостална служба, Служба хитне медицинске помоћи Стара Пазова је основана 01.01.1984. са 22 запослених, са 6 екипа. До тада је хитне случајеве решавала служба Опште медицине. Служба у Старој Пазови радила је нон стоп 24 часа и имала је четири екипе. Рад је био у сменама дан-ноћ по 12 часова радно време. Служба у Новој Пазови радила је ноћне смене од 19:00 до 07:00 часова, и постојале су две екипе. Данас раде екипе у Старој и Новој Пазови, са 24-часовним радним временом.

ВРХ