Учитавање

Структура

Структура
 • Вд директор др Светлана Дудић - специјалиста интерне медицине.
 • Помоћник директора за правне послове Весна Новаковић, дипломирани правник, Лице за заштиту података о личности и за поступање по захтевима за информацијама о јавног значаја.
 • Помоћник директора за финансијске послове Винка Марјановић, дипломирани економиста.
 • Помоћник директора за квалитет др Снежана Табаковић
 • Главна сестра Слађана Грујић - струковна медицинска сестра, мастер менаџер у систему здравствене заштите.
 • ПР Дома здравља - Ирена Радиновић, мастер психолог

 

Управни одбор

 • Костић-Диздаревић Биљана - председник
 • Новаковић Биљана - члан
 • Рудакијевић Славко - члан
 • Антић Оливера - члан

 

Надзорни одбор

 • Баришић Александар - председник
 • Ерцег Александар - члан
 • Перван Др Нада - члан

 

Комисије - радна тела Д.З.

Стручни савет Дома здравља

 • Секулић др Лепосава, спец. микробиологије са паразитологијом - председник
 • Грубић-Дедијер др Биљана, спец. опште медицине
 • Бојић др Аленка, спец. педијатрије
 • Миљковић-Божовић Вања, дипл. фармацеут
 • Милковић др Вишња, спец. ургентне медицине

 

У раду стручног савета учествује

 • Слађана Грујић, главна сестра Дома Здравља

 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

 • Др Нада Перван, председник
 • Др Биљана Грубић Дедијер - спец. опште медицине
 • Др Весна Милинковић - спец. стом. протетике, члан
 • Др Аленка Бојић, специјалиста педијатрије, члан
 • др Дарија Медић, члан

 

У раду комисије учествује:

 • Мрђа Далиборка - ВМС

 

Етички одбор

 • Козомара др Снежана, спец. ОРЛ - председник
 • Пејић др Љиљана
 • Кремић др Војин
 • Иванић др Јелена
 • Каурин Филип Снежана вмс
 • Поповић Биљана

 

Тимови

Тим за капитацију

 • Мр сци. др Александра Симонциг Нетјасов, специјалиста педијатрије - координатор тима
 • Др Војин Кремић
 • Др Мануела Шевић, специјалиста опште медицине
 • Далиборка Мрђа, медицински техничар

 

Стручни тим за заштиту деце од злостављања

 • Др снежана Табаковић, директор Дома здравља
 • Ирена Милитар, психолог
 • Др Вишња Милковић, специјалиста ургентне медицине
 • Др Аленка Бојић, специјалиста педијатрије
 • Гордана Глишовић, ВМС, одговорна сестра службе за здравствену заштиту деце
 • Снежана Николин, струковна медицинска сестра, одговорна сестра службе поливалентне патронаже

 

Тим за безбедност и здравље на раду

 • Др Ана Балаж, специјалиста опште медицине - координатор тима
 • Др Емилија Тошић, специјалиста медицине рада
 • Др Петар Јовановић

 

Начелници

Специјалистичке службе и физикална медицина др Снежана Бурсаћ Специјалиста ОРЛ
Општа медицина др Биљан Грубић-Дедијер Специјалиста опште медицине
Дијагностичка служба др Лепосава Секулић Специјалиста микробиологије
Хитна служба др Вишња Милковић Специјалиста ургентне медицине
Педијатрија др Аленка Бојић Специјалиста педијатрије
Стоматологија др Душица Ђоровић Спец. дечије и прецентивне стоматологије
Апотека мр пх. Вања Божовић Миљковић Дипломирани фармацеут
Служба за хемодијализу др Дудић Светлана Специјалиста интернене медицине

 

Запослени

Специјалиста опште медицине 8
Специјалиста медицине рада 1
Специјалиста физикалне медицине 2
Специјалиста интерне медицине 3
Специјалиста ургентне медицине 3
Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом 3
Специјалиста психијатарије 2
Специјалиста ОРЛ 2
Специјалиста педијатарије 9
Специјалиста стоматолошке протетике 1
Специјалиста дечје превентивне стоматологије 2
Специјалиста ортопедија вилица 1
Специјалиста гинекологије и акушерства 3
Специјалиста радиологије 1
Специјалиста офталмологије 2
Специјалиста микробиологије 1
Медицински биохемичар 1
Доктор медицине 39
Доктор стоматологије 10
Дипломирани фармацеут 11
Психолог 1
Логопед 1
Виша медицинска сестра 32
Виши радиолошки техничар 4
Виши физиотерапеут 10
Виша стоматолошка сестра 1
Виши медицинско-лабораторијски техничар 1
Физиотерапеутски техничар 1
Медицинска сестра 77
Педијатријска сестра 13
Зубни техничар 4
Стоматолошка сестра 11
Фармацеутски техничар 13
Лабораторијски техничар 16
Директор 16
Помоћник директора Дома здравља (за правне послове) 1
Помоћник директора Дома здравља (за економске послове) 1
Главна сестра 16
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове 1
Службеник за јавне набавке 1
Административни радници 12
Техничар одржавања информационих система и технологија 2
Возачи у хитној медицинској помоћи и возачи у санитетском превозу 21
Вешерке 3
Курир 1
Перачи лабораторијског посуђа 3
Спремачице 20
Домар 1
Радник на одржавању апарата у Сл.дијализе 2
Неодређено 343
Одређено 14
На специјализацији 5
УКУПНО 362

 

ВРХ