Учитавање

Финансијски извештај

Финансијски извештај

Дом здравља зр Јобав Јовановић Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова

Датум објаве 27.06.2024. године.

Стање средстава на рачуну На дан 26.06.2024. године
Предходно стање 8.155.492,12 rsd
Уплате РЗЗО-а 173.150,00 rsd
Уплате од партиципације за услуге 2.500,00 rsd
Уплате од партиципације за лекове 97.387,00 rsd
Уплате од стоматологије 0,00 rsd
Остале уплате на дан 0,00 rsd
Исплаћено дана 2.694.516,21 rsd
Укупно 5.734.012,91 rsd

 

Припремљена плаћања по наменама На дан 27.06.2024. године
Медицински и санитетски потрошни материјал 243.393,15 rsd
Зараде запослених 0,00 rsd
Накнаде запосленима 0,00 rsd
Енергенти 0,00 rsd
Вакцине 0,00 rsd
Ампулирани лекови 0,00 rsd
Материјални трошкови 0,00 rsd
Стоматолошки материјал-услуге 0,00 rsd
Лекови на рецепт и помагала 0,00 rsd
Укупно 243.393,15 rsd
Остаје 5.490.619,76 rsd
ВРХ