Структура

- Вд директор др Светлана Дудић - специјалиста интерне медицине.

- Помоћник директора за правне послове Весна Новаковић, дипломирани правник.

- Помоћник директора за финансијске послове Винка Марјановић, дипломирани економиста.

- Помоћник директора за квалитет др Снежана Табаковић

- Главна сестра Слађана Грујић - струковна медицинска сестра дипломирани економиста за здравство.

- ПР Дома здравља - др Петар Јовановић - доктор медицине.


Управни одбор

- Костић-Диздаревић Биљана - председник

- Новаковић Биљана - члан

- Рудакијевић Славко - члан

- Антић Оливера - члан


Надзорни одбор

- Баришић Александар - председник

- Ерцег Александар - члан

- Перван Др Нада - члан


Комисије - радна тела Д.З.

Стручни савет Дома здравља

- Секулић др Лепосава, спец. микробиологије са паразитологијом - председник

- Козомара др Снежана, спец. ОРЛ

- Грубић-Дедијер др Биљана, спец. опште медицине

- Иванић др Јелена, спец. опште медицине

- Бојић др Аленка, спец. педијатрије

- Милинковић др Весна, спец. стом. протетике

- Адамовић Милица дипл. фармацеут

- Миљковић-Божовић Вања, дипл. фармацеут

- Милковић др Вишња, спец. интерне медицине

У раду стручног савета учествује

- Слађана Грујић, главна сестра Дома Здравља

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

- Др Нада Перван, председник

- Др Биљана Грубић Дедијер - спец. опште медицине

- Др Весна Милинковић - спец. стом. протетике, члан

- Др Аленка Бојић, специјалиста педијатрије, члан

- др Дарија Медић, члан

У раду комисије учествује:

- Мрђа Далиборка - ВМС

Етички одбор

- Козомара др Снежана, спец. ОРЛ - председник

- Пејић др Љиљана

- Кремић др Војин

- Иванић др Јелена

- Каурин Филип Снежана вмс

- Поповић Биљана


Тимови

Тим за капитацију

- Мр сци. др Александра Симонциг Нетјасов, специјалиста педијатрије - координатор тима

- Др Војин Кремић

- Др Мануела Шевић, специјалиста опште медицине

- Далиборка Мрђа, медицински техничар

Стручни тим за заштиту деце од злостављања

- Верица Поповић, дипл. социјални радник - руководилац стручног тима

- Др снежана Табаковић, директор Дома здравља

- Ирена Милитар, психолог

- Др Вишња Милковић, специјалиста ургентне медицине

- Др Аленка Бојић, специјалиста педијатрије

- Гордана Глишовић, ВМС, одговорна сестра службе за здравствену заштиту деце

- Снежана Николин, струковна медицинска сестра, одговорна сестра службе поливалентне патронаже

Тим за безбедност и здравље на раду

- Др Ана Балаж, специјалиста опште медицине - координатор тима

- Др Емилија Тошић, специјалиста медицине рада

- Др Петар Јовановић


Начелници

Специјалистичке службе и физикална медицинадр Снежана Козомар спец. ОРЛ
Општа медицинадр Биљан Грубић-ДедијерСпецијалиста опште медицине
Дијагностичка службадр Лепосава СекулићСпецијалиста микробиологије
Хитна службадр Вишња МилковићСпецијалиста ургентне медицине
Педијатријадр Аленка БојићСпецијалиста педијатрије
Стоматологијадр Весна МилинковићСпец. стоматолошке протетике
Апотекамр пх. Вања Божовић МиљковићДипломирани фармацеут
Служба за хемодијализу др Дудић Светлана Специјалиста интернене медицине

Запослени

Специјалиста опште медицине10
Специјалиста медицине рада1
Специјалиста физикалне медицине2
Специјалиста интерне медицине4
Специјалиста ургентне медицине3
Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом3
Специјалиста психијатарије2
Специјалиста ОРЛ2
Специјалиста педијатарије10
Специјалиста стоматолошке протетике1
Специјалиста дечје превентивне стоматологије2
Специјалиста ортопедија вилица1
Специјалиста гинекологије и акушерства3
Специјалиста радиологије1
Специјалиста офталмологије2
Специјалиста епидемиологије0
Специјалиста микробиологије1
Медицински биохемичар1
Доктор медицине 29
Доктор стоматологије9
Дипломирани фармацеут12
Психолог 1
Логопед 1
Социјални радник 1
Виша медицинска сестра36
Виши радиолошки техничар4
Виши физиотерапеут6
Виша стоматолошка сестра1
Виши медицинско-лабораторијски техничар1
Физиотерапеутски техничар 1
Медицинска сестра72
Педијатријска сестра10
Акушерска сестра7
Зубни техничар4
Стоматолошка сестра9
Зубни асистент2
Фармацеутски техничар13
Лабораторијски техничар17
Помоћник директора Дома здравља (за правне послове)1
Помоћник директора Дома здравља (за економске послове)1
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове1
Службеник за јавне набавке 1
Административни радници13
Техничар одржавања информационих система и технологија1
Возачи у хитној медицинској помоћи и возачи у санитетском превозу20
Вешерке3
Курир1
Перачи лабораторијског посуђа3
Спремачице23
Домар1
Радник на одржавању апарата у Сл.дијализе2


Неодређено338
Одређено18
УКУПНО:356