Контакт

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај"'
Владимира Хурбана 2, 22300 Стара Пазова
телефон:+381 (0)22 310-520
телефакс:+381 (0)22 310-143
email: dzspazova@gmail.com

Телефони (+381 22)

Стара Пазова

Хитна служба
Хитна служба
311-124
Централа #1
310-520
Централа #2
311-250
Централа #3
310-709
Апотека
310-297
Центар за превенцију
310-671
Дечији диспанзер
310-366
Епидемиологија
310-690
Главна сестра
310-106
Микробиологија
310-394
Администрација
310-174
Шеф рачуноводства
310-104

Нова Пазова

Хитна служба
322-866
Апотека
321-193
Дечији диспанзер
321-310
Лабораторија
321-321
Општа медицина
322-776

Здравствене станице

Белегиш
361-215
Голубинци
381-815
Крњешевци
2391-115
Нови Бановци
341-315
Стари Бановци
352-496
Хитна служба
351-517
Дечији диспанзер
351-215
Лабораторија
351-013
Сурдук
371-415
Војка
2301-015

Адресе

Дом Здравља Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300
Dz Stara Pazova
Здравствена станица Нова Пазова
Његошева 2
22330
Dz Stara Pazova
Здравствена станица Стари Бановци
Грчка 10
22305
Dz Stara Pazova

Контакт

Контакт форма

Изаберите установу, службу и тип поруке.