Корисни линкови
Национални програм
У оквиру националног програма отворена је телефонска линија за
психо-онколошку подршку
за све оболеле и за њихове ближње који се могу обратити, потражити помоћ и савет сваког радног дана од 10-22 часова

telefon za psiho-onkološku podršku 0800 202 303

Финансијски извештај

Дом Здравља Др Ј. Ј. Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова

Finansijski izvestaj

Датум 11.04.2018.

Стање средстава на рачуну
на дан 10.04.2018
Предходно стање
19,212,867.55
Уплате РЗЗО-а
191,898.00
Уплате од партиципације за услуге
17,300.00
Уплате од партиципације за лекове
62,268.00
Уплате од стоматологије
0.00
Остале уплате на дан
36,694.39
Исплаћено дана
125,528.00
Укупно
19,395,499.00
Припремљена плаћања по наменама
на дан 11.04.2018
Медицински и санитетски потрошни материјал
0.00
Зараде запослених
0.00
Накнаде запосленима
0.00
Енергенти
0.00
Вакцине
0.00
Ампулирани лекови
0.00
Материјални трошкови
0.00
Стоматолошки материјал-услуге
0.00
Лекови на рецепт и помагала
0.00
Укупно
0.00
Остаје
19,395,499.00